Dedicated to  PhDr.Václav Pinkava, CSc.
MPhil, PhD (Prague), AFBPsS, Chartered Psychologist,
Hon. Research Fellow at King's College, London
9. XII. 1926 ~ 13. VIII. 1995
Poet, Artist, Writer, Logician, Musician. &c

alias

 jk.gif (842 bytes)
"Life levels all men: Death reveals the eminent." G.B. Shaw

TAHÁK


TOPICAL / ILLUSTRATIVE ITEMS
Zajímavosti a Aktuality

autorský přednes zde: "Odchod"

Vyšel jsem z domu, nezanechal vzkazu,
a prostor za mnou jako voda sklap.
Tak možná jednou vyjdu pro svou zkázu,
budoucím silný - minulostí sláb:
až na dně města jež má divné jméno
a jež se mi zdá z větru vystavěno
chodím, spíš vznáším se
skleněně jasným dnem;
a tak jsem v něm,
neznámý, v neznámém ...

Jan Křesadlo

Departure

Leaving no message, I left my house and home
with space, like water, snap-closing after me.
Thus I might one day set off to meet my doom,
weak in what's past - strong in what's yet to be:
Deep in some strange and fishily-named town,
breeze-built I find it, permeating down,
I walk, or rather float
through day-light-base-glass blown;
so here I've flown,
unknown, in the unknown ...

(translation VZJP)

autorovo rukopisné kaligrafické provedenísedmihlásek
věnec sonetů « O ženách »
sonnet cycle 'On Women', with English translation by VZJP

povídka « Zjevování  »
zvukový záznam inscenace Českého Rozhlasu, Plzeň, 21.11.2000

clip « Váša v řetězech  »
8mm filmová satira o třídním boji cca 1950, z rodinného archivu. Převedeno na .GIF

 

EXIT


Announcements / Aktuality


webmaster contact V Z J Pinkava +42 0 602 297 727


facebook