Věnec Sonetů

'O ženách'

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7...............8

( další poesie)

 

1.
Ó ženy, kletbo Adamova,
pro Vás jsme z ráje vyhnáni,
pro pouhé jabka sežrání!
Evo, ty smyčko Satanova!

Pro ženskou Trója padla v zkázu,
pro ženskou Ctirad upad v plen,
Abelard pro svou Heloisu
byl dokonce i vykleštěn

Tak draho přijdou vaše slasti,
jimž bolest kráčí v zápětí!
S vámi jsme stále nad propastí!

Ó, ženy zdroje nebezpečí
před vámi hloupí muži klečí,
Ó, kterak o vás nepěti?

 

2.
Ó kterak o vás nepěti?
Bez vás se nelze naroditi
a ve vás kotví lidské bytí,
od věků, od nepaměti.

Jen vámi život klokotá;
jste zdrojem vzniku, tím i smrti,
jste mysterium, jež nás drtí,
jste nositelky života.

Jste zmije sladce jedovaté
jimž kráčí zkáza v zápětí,
jste pekelnice, nebo svaté.

Jste narkotika přirozená:
Vždy muže omamuje žena;
Jsou slastná vaše objetí.

 

3.
Jsou slastná vaše objetí
když podléháte síle zteče,
ať vsedě, vleže nebo vkleče
když držíte nás v zajetí,

ať doma nebo v přírodě,
ať v posteli či u postele,
na horách, v lese, ve vodě,
ať v kostele neb na kostele,

ať dole nebo nahoře,
ať ve věži, kde sídlí sova,
ať v jakékoliv prostoře

vždy vaše objetí jsou blahá,
vždy k nim nás vede naše snaha,
jich žádáme si stále znova.

 

4.
Jich žádáme si stále znova.
těch slastí k nenasycení.
Jsme v jejich sítích chyceni,
jsou naše pouta otrokova.

Ať kněžny, kněžky, nebo selky,
ať dámy nebo holčice,
jste božské básně tvaru znělky:
stojíme o vás velice ...

Ať na kolenou vás jen ctíme,
či pouze chceme s vámi spát,
nikdy se vás přec nezbavíme.

Ať v dočasném, či pevném svazku,
vždycky nás máte na provázku,
jsme pouzí rabi vašich vnad.

 

5.
Jsme pouzí rabi vašich vnad
a trnem v němém vytržení
když dojde k jejich obnažení,
když pro nás odkládáte šat.

Když jako luna zpoza mraků
pleť v pološeru zazáří
a jako stránky ve snáři
se tiše otvíráte zraku.

Když objeví se obliny,
jež sladce modelují stíny,
ty pahorky a doliny,

když naše touha stále vzrůstá,
ramena, paže stehna, ústa
a vaše ňadra, zádě, klíny.

 

6.
A vaše ňadra, zádě, klíny
jsou našich věznic závory;
máte nás v moci, potvory
odpusť nám, Bože, naše viny.

Neb pro ty věci zradíme
svobodu vlastní, ba i cizí;
pro maso, které v hrobě zmizí
urputné půtky svádíme.

Tak ženy otrokem je muž
a nemůže být nikdy jiný,
tkví v jeho srdci jako nůž:

Táhnou nás, pravil smilný Goethe,
však tahu toho směr si plete:
Strhávají nás do hlubiny.

 

7.
Strhávají nás do hlubiny -
a snaž se tak či naopak
nevyhraješ to ani tak,
vždy dopustíš se voloviny.

Neboť i ti, co se jich vzdali,
aby se vyhli pohromě
a dali přednost Sodomě,
se sami vlastně jimi stali;

tak jeden druhému je ženou:
Tím hnusnější je jejich pád,
když za zrůdnou se slastí ženou.

Je žena propast nevyhnutná,
jež nade všeho sladčej chutná,
tam řítíme se každý rád.

 

8.
Tam řítíme se každý rád
a nemyslíme na následky.
vězní nás: muže, chlapce, dědky
co nemohou už ani vstát.

Pro ženy přijdem na mizinu
i za majetkem pílíme,
pro ženy snadno šílíme,
jest osa světa v ženském klínu.

Pro ženy kazíme si zdraví
pro ženy upadáme v dluh
pro ženy mřeme bez potravy.

Pro ženy mrháme své síly:
Tu kletbu na nás navalili
snad příroda, snad mrzký bůh.

 

9.
Snad příroda snad mrzký bůh
nás utvořili k smíchu, zlosti,
že ženské smešné kulatosti
nám budou působiti vzruch.

Vložili do nás programy,
že klaněti se budem klínu,
my robotové z proteinů,
vázání slepě na dámy.

Tak jsouce zkonstruováni,
vždy klaníme se k ňadrům, břichu,
synové Evy vyhnaní.

Vždy ztráta rozumu nám hrozí;
tak demiurgové či bozi
si stvořili v nás šašky k smíchu.

 

10.
V nás stvořili si šašky k smíchu,
jak nejlépe jen dovedli:
Jsme ženským tělem posedlí,
uniknout nelze ani mnichu.

Ponoukají ho pokud žije,
zjevují se mu ve spánku,
na nebi v pruzích červánků
je kreslí jeho fantasie.

Ať mnich, či občan usazený,
ať sexuální dobrodruh,
vždy v hlavě haraší mu ženy.

Tak Stvořitel či stvořitelé
nás k ženám připoutali cele
a uzavřeli bludný kruh.

 

11.
A uzavřeli bludný kruh,
z nějž nevedou ven žádná vrata;
ať ženská neřád, nebo svatá
ať muž je blb či veleduch,

vždy bude kulhat za svou paní
a dělat ženským kašpara,
ať krásná je, či maškara,
vždycky se jí ten hlupák klaní.

Ach ženy, ženy záhadné
nás všechny lákají a mámí -
ať upřímné, či proradné,

vždy budem míti touhu tuto,
tak bylo zřejmě rozhodnuto
že nemůžeme býti sami.

 

12.
Že nemůžeme býti sami
a i když k ženám nesmíme,
tak aspoň si je vysníme
a budou opět v duchu s námi.

Bez žen je smutno k zoufání
a s nimi jsou jen komplikace,
problémy, hádky, agitace -
přehnaná cena kochání!

Ó, rozmarné ty samice!
jsou proradné jak vlčí jámy!
kazí nám život velice.

Však nad Siria víc se třpytí
a nelze, nelze bez nich býti
bez žen, však ani se ženami

 

13.
Bez žen, však ani se ženami:
Samotář myslíš, že se má ?
však neznáš jeho dilema,
měnil by, spárování, s vámi.

Uniknout vášni nelze mu:
Snad gumovou má doma pannu,
snad provozuje samohanu,
či slouží chtíči jinému.

Však vášeň, ta ho neopustí
a takto trestá jeho pýchu,
že tak či onak vždy se spustí.

A tak se tedy lidé žení.
Leč všeobecně: možno není
žít bez hříchu však ani v hříchu.

 

14.
Žít bez hříchu však ani v hříchu,
žít s ženami či bez ženy?
jsou sice na to stvořeny,
však nikdy ke klidu a tichu!

Kdo vyhne se, má jenom nudu,
kdo ne, má sice zábavu,
však starostí až nad hlavu
a brzy ví, že podleh bludu.

Nejde to tak a ani tak:
Pamatujte si moje slova:
Láska nás zvedá do oblak,

však do pekel nás často srazí.
Andělé! Ďáblové a vrazi!
Ó, ženy, kletbo Adamova!

 

15.
Ó, ženy, kletbo Adamova!
Ó, kterak o vás nepěti?
Jsou slastná vaše objetí,
jich žádáme si stále znova.

Jsme pouzí rabi vašich vnad
a vaše ňadra, zádě, klíny
strhávají nás do hlubiny:
tam řítíme se každý rád.

Snad příroda, snad mrzký bůh
v nás stvořili si šašky k smíchu
a uzavřeli bludný kruh,

že nemůžeme býti sami
bez žen, však ani se ženami,
žít bez hříchu však ani v hříchu.

 

 


Oh Women, Adam's curse of yore
For your sake from Eden driven
For munching an apple, even!
Eve, Satan's noose, and nothing more!

For Woman's sake Troy turned to dust
Ctirad's fate sealed by plaintive whine,
Heloise: Abelard was cast-
-rated, absurdly like this line

So high a price for joy, for ease
All-to-soon which pain replaces,
Poised, yet above a precipice

Oh Women, dangerous fates in store
Whom stupidly we kneel before,
Must we celebrate your graces?

 


Must we celebrate your graces?
Without you no man can be born
Full weight of human Being, borne
By you, propagating races

Through you alone life, pulsing, flows
Begetting life, its End you seed
The Mystery, which thwarts our creed
You carry life on, on it goes

Sweetly venomous serpents, snakes
Taking our doom through its paces
Fly Agaric or Angelcakes?

Your essence - an addictive drug:
Man has a habit he can't shrug;
Sensuous are your embraces.

 


Sensuous are your embraces
While you succumb to love's attacks
Kneeling, sitting or on your backs
We are held captive by our maces

Whether at home, or far afield
Snug in a bed, or by its side
Among hills, woods, in water chilled,
within the Church, even inside

Whether below, on top, beside
Up in the owl's tower, or
In any space, tall, narrow, wide

Always we're drawn into your arms
Blithely to share your secrets, charms
Which we yearn after ever, more.

 


Which we yearn after evermore
Those pleasures which never suffice
Ensnared, these nets of rare device
Our bonds of servitude in store

Whether high ladies, common tarts
Towngirls or mere wenches, rustic
Poetry's sung in many parts:
Arousing, and not sarcastic

We genuflex and eulogise
Or want to get things off your chest
But never break free of those ties

Whether in loose of formal bond
A collar for your leash we've donned
We're raiders, pillaging your nest.

 


We're raiders, pillaging your nest
Struck dumb, agog, we stare and gape
When you reveal your hidden shape
Emerging as you get undressed.

When like the moon, no longer shy
Your skin in semi-darkness gleams
You open, like the book of dreams
And quietly entice the eye

In light and shade you undulate
Curves of a landscape scene, perhaps
Hillocks firm, sweeping valleys great

As thirsting feelings glide and rise
O'er lips and shoulders, arms and thighs
Your shapely bosoms, buttocks, laps.

 


Your shapely bosoms, buttocks, laps.
Are the walls of our prison yard
You've caught us, keep our exit barred
Forgive our trespass through the gaps

For these things we're prepared to shop
To sell Men's freedom, not just ours
For flesh, that gravemounds feed to flowers
We duel, fight until we drop

Thus Man is slave to Womankind
It never will be different, chaps,
Her dart wedged in our hearts and minds

They move us, true, as Goethe found
Not upward, though, elsewhere we're bound
Dragged down deep, plunging into traps

 


Dragged down deep, plunging into traps
This way or that, you can't break free
No way to win that we can see
We fool around in dunces' caps

For even those who've turned away
From this fate, and in deference
To Sodom, turned their preference
Have become like them in their way

Each being to his own a wife:
All the more sordid, manifest
pursuit of upturned roles for life

Woman: gorge inescapable
Of greatest sweetness capable
We're glad to fall at your behest

 


We're glad to fall at your behest
Never caring to disengage
Captive from youth to grand old age
Which can no longer pass the test

For Women we ransack our store
Chase after showy trappings, gain
Women unhinge us; crazed, insane
We see the world's hub in their core

For Women our own health cheating
For Women mortgaged, left with nought
For Women pining, die, not eating

For Women dissipating force
The curse which here through intercourse
Nature or twisted Zeus has brought

 


Nature or twisted Zeus has brought
Anger, ridicule, comedy,
Leaving us with no remedy
Obsessed by sinusoidal thought

Instinctive logic in our brains
That makes us bow before their loins
Robots of protein, fixed on groins
Blindly pursue them at great pains

Purpose-made, purpose-restricted
To worship Women, plump, or thin
Sons of Eve, by her evicted

What sense we have we seldom heed
Thus Demiurgi, gods decreed
This fate of fools we're trapped within

 


This fate of fools we're trapped within
Is all it took our wings to clip
We can't fly free, can't give the slip
To flesh, even a monk can't win

They needle him until he drops
In stripy clouds of eventide
come fantasies that won't subside
And in his dreams, it never stops

Be he a monk or public figure
A playboy, spreading what he's caught
They're always filing down his trigger

Thus the Creator or his cronies
Have tethered us to them, like ponies
A vicious circle, closed, they've wrought

 


A vicious circle, closed, they've wrought
A circus-ring with no escape
Be She a saint, or Naked Ape
Be He a blockhead, or Deep Thought

Behind his lady, limpingly
He plays the jester to Her Grace
Be she a beaut' or ugly face
Always the fool on bended knee

Women, women mysterious
Drawing us in invidiously
Be they sincere or devious

We'll always have that hungry yen
As was decreed; while we are men
There's no way out to liberty

 


There's no way out to liberty
And if we cannot have and hold
We'll make believe you, like fools' gold
In dreams of richest poverty

Without them comfort there is none
Yet with them only trouble waiting
Nagging, heartache, needling, baiting -
How overpriced, that bit of fun!

Oh flighty females that you are!
As treacherous as snares can be!
Making our lives much worse by far

The Dog Star in your company
Pales, we can't live without you, see
Be free of you, without you - free

 


Be free of you, without you - free ...
You think a Loner likes his fate?
He'd gladly swap to have your mate
Don't dream that he has found the key.

He cannot get away from lust:
Maybe he has a blow-up doll,
Or automonosexual
He still can't pacify his Musth

From Lust he cannot extricate
Himself, his hubris wrecked within
He must give vent to what can't wait

That's what men look to marriage for,
But not to solve the riddle, more
To live in sin, yet without sin.

 


To live in sin yet, without sin?
To do with women or without?
They complement us, yet, no doubt
Our eardrums should have thicker skin!

He who evades finds boredom thick
The other guy has his joys' share
But soon enough - too much to bear
Knows he fell for the oldest trick

There's no way round, this way or that
Mark my words, get to know the score:
Love lifts us up to heaven, yet,

Hurls us in hell's infernal fire.
Angels! Demons mendacious, dire!
Oh, Women, Adam's curse of yore!

 


Oh, Women, Adam's curse of yore!
Must we celebrate your graces?
Sensuous are your embraces
Which we yearn after evermore

We're raiders, pillaging your nest
Your shapely bosoms, buttocks, laps
Dragged down deep, plunging into traps
We're glad to fall at your behest

Nature or twisted Zeus has brought
This fate of fools we're trapped within
A vicious circle, closed, they've wrought

There's no way out to liberty;
Be free of you, without you - free
To live in sin yet without sin.

(translated VZJP)

vyšlo v anthologii české poesie XX století "Ryby Katedrál", ( nakl. Petrov)

poekvapení

(znovu)