GROŠOVANÁ VENUŠE
opera pantomima aneb libretto pro popa Součka

Kompletní ilustrované rukopisy v obou provedeních,
hrubý rukopis i nedávno navrácený čitelný přepis
(s poznámkami autora i vsuvkami adresáta,
autorova někdejšího kolegy ze sboru a popa východního ritu Pavla Součka
- bohužel ke zhudebnění nedošlo ze zdravotních příčin.)

Soubory ve formátu  .pdf mají velikost 1-2 Mb a vyžadují Acrobat Reader

Redakční přepis rukopisu ve formátu .doc zpracoval Ondřej Lebeda, (díky!)
dodatky podle čistopisu postupně modrou barvou dodává VZJP

 

 

Krasopis

Rukopis

 

 

další básnické odkazy