Kniha 100 sonetů aneb zplanělé formalismy (1.92Mb)

Deset polosurreálných sonetů

Fischlovské sonety

Kompletní soubor 100 sonetu najdete kliknutím výše (cca 2Gb).

Kliknutím na ostatní obrázky se otevře příslušný dílčí .pdf soubor
(o velikosti cca 200Kb, pokud není uvedeno jinak na popisce...vyžaduje Acrobat Reader)

 

 

Sonety na tři rýmy

Sonety na čtyři rýmy, tzv miltonovské

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonety na pět rýmů, tzv klasické či petrarcovské

 

Rozličnosti aneb xenoglossie [a to sedmihlásčí]

Miscellanea

Dva věnce sonetů (cca 450Kb)

další básnické odkazy