jk.gif (842 bytes)
« Zjevování »

MPEG level III

zjev0.mp3
(373 KB)

zjev1.mp3
(718 KB)

zjev2.mp3
(869 KB)

zjev3.mp3
(567 KB)

zjev4.mp3
(528 KB)

zjev5.mp3
(156 KB)

počítačem zpracovaná ilustrace VZJP
mono
22050 kHz  16kbps
digitální ilustrace VZJP

povídku Jana Křesadla, "Zjevování", vybrala a upravila Lucie Barborková ~
v režii Miroslava Buriánka ji četl Pavel Pavlovský ~
mistr zvuku* Karel Brotánek  ~
natočeno v Českém Rozhlase, Plzeň.

(* původní zvuk je ovšem vynikající - ne jako tento úsporný zvukový přepis do formátu .mp3 - VZJP)