RETROSPECTIVE
Retrospektiva


nepřehlédněte: Viola '92


2007

 

MISSA GLAGOLITICA v britské premiéře: 

Reportáž Milana Kocourka odvysílal ČRo1, Radiožurnál, v pořadu Svět v kultuře8.IV.2007 záznam zde (.mp4)

Jan Křesadlo's MISSA GLAGOLITICA*  had its British premiere thanks to Didcot Choral Society, on 31st March 2007, here. Křesadlova Glagolská Mše zazní poprvé mimo Českou republiku, 31. března 2007 na koncertu Didcot Choral Society, ve Velké Británii.

Didcot Choral Societydidcot.jpg (55416 bytes)

* Music score of the entire Glagolitic Mass is available in .pdf , kindly transcribed by Vince Rosso using Sibelius software. To play back the .sib (sibelius format) file you need to http://www.sibelius.com/images/get_scorch_94x42.pngactiveX plugin... ( in case of problems try here )


2006

Komemorativní komorní koncert sboru Musica Sarensis k nedožitým osmdesátinám Jana Křesadla, ve Žďáru nad Sázavou v neděli 10.XII.2006 v 18h
Premiéra cyklu „Zpíváno z dálky“, Antonínem Tučapským zhudebněných básní JK,
~ Odcházím(Partita), Podzimní (Rondel o podzimu), Samota v polích, Východ měsíce, To nebyl já ~ (Hudba vyjde na jaře 2007 v nakladatelství Talacko Editions, Praha.).  

pozvánka na koncert

Povídka „Bohyňa“ v rozhlasovém vysílání ČRo3 ve čtvrtek 23.XI.2006 v 16:00 viz zde.
.mp3 záznam ve snížené kvalitě zde.

31.VIII.2006, Český Rozhlas 2 Radio Praha, odvysílal publicistický pořad Doteky života „Jan Křesadlo ve vzpomínkách.“  
Připravila Zuzana Vojtíšková.  (25min.)

Záznam vysílání ČRo2 po internetu najdete zde


 

Složitý případ po-odhalení života a díla Jana Křesadla : (interview Martiny Fialkové též zde )
( U příležitosti knižního vydání rozšířeného souboru povídek „Slepá Bohyně a jiné příběhy“
uspořádal Mezinárodní český klub / Český dialog (jako součást cyklu „Hovory bez hranic“) vzpomínkovou besedu o Janu Křesadlovi )

Jak to probíhalo? viz reportáž a snímky (kontakt na autora snímků zde)


2005

10.XII.2005, Český Rozhlas 2, Radio Praha, představil Jana Křesadla v cyklu Dějiny sebevědomí aneb Neznámí diplomaté bez pasu.
Desetiminutový pořad je k poslechu na stránce Rádio na přání


2004

25.I.2004, Český Rozhlas Olomouc uvedl ukázku z knihy Jana Křesadla KRAVEX5...,  komentář viz zde
nahrávka zde


2002-3

"co život vzal..."

C O    Ž I VOT    V Z A L
J A N   K Ř E S A D L O
A   LIFE     DISPOSSESSED

Památník Národního Písemnictví Strahovské nádvoří 1, Praha 1 22.X.2002 ~ 23.III.2003
otevřeno Út-Ne, 9~17h

Ohlasy
Výstava představuje pozoruhodnou osobnost básníka Jana Křesadla - České Noviny 20.X.2002 Hvězdoplavba na lodi Křesadlo - Jiří Peňás, Týden 29.X.2002
Expozice pozůstalosti - Co život vzal Janu Křesadlovi - Středočeské Deníky Bohemia 31.X.2002
Památník vystavil Křesadlovu pozůstalost - Blanka Frajerová, Večerník Praha 2.XI.2002
Konečně výstava o všestranném Janu Křesadlovi - Blanka Frajerová, Deníky Bohemia, 28.XI.2002
Muž mnoha talentů - Markéta Tobolková, Český rozhlas, 8.I.2003


2001

23.IX.2001  SCHŮZKY S LITERATUROU Divnopěvec“ Z bizarního světa spisovatele Jana Křesadla.
Připravil Jiří Langer. Účinkují Jan Vlasák, Hana Kofránková a Rudolf Pellar. Režie Markéta Jahodová (59 min).

komentář týdeníku Rozhlas


„Jan Křesadlo, Životní dílo“ ve tvrzi Staré Hrady u Libáně na Jičínsku z katalogu ...
z tisku ...

To neví zřejmě ani málokdo,
že za noci, když usínají hvězdy,
nad Prahou poletují heraldické bytosti:
drak, grýf a jednorožec, lev a labuť
a okřídlená škorně oděncova
s ostruhou, která srší hvězdicovým zlatem.
Nesčetné věžoví neslyšným plénem zní,
nebeský orloj nelítostně točí bání
a kdo má zprůzračnělé oči duchové
vidí, že ze studně na malém rynečku
vyvstává rybí panna, hrajíc na violu.
Bradáč si brblá pod mosteckou věží
a rytíř, maje místo tváře růži měděnou
vychází ze stěny a přes ulici ve zdi zapadá.
Tu, popravené hlavy Českých pánů
(některé cvičenými falsety)
nad Týnským chrámem spustí pětihlasou mši
od pana Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
na thema „Dolorosi Martyr Fieri Tormenti“
a zatímco se hudba rozehřívá
půlnoční slunce září jako ctnost
a měděnkový kohout tepe křídly.
To neví zřejmě ani málokdo,
(a ze všech nejmíň kulturenkové,
neboť takového ukazu není
aby se písně v noci zpívaly),
že za noci, když usínají hvězdy, nad Prahou 
dosud poletují heraldické bytosti:
drak, grýf, a jednorožec, lev a labuť
a okřídlená škorně oděncova.
Kéž by se připojila ještě paže,
a v paži meč
a na tom meči nápis:
„Všem nepřátelům Země české hlavy dolů!“

Missa Quinis Vocibus

Pražské nocturno přednes autora

Prague Nocturn

Monogram ve věži

Not even littleknown, apparently
is that by night, when stars start dropping off
over Prague fluttering emerge heraldic beasts:
dragon and griffin, unicorn, lion, swan
also the ironclad's wingéd turnshoe,
whose spur spark-spits out star-shaped gold.
Countless spires' organplenum soundless sounds,
the skydome horologue mercilessly turns
and those with lucid spiritistic eyes
see, how out of the lesser courtyard well
a mermaid rises, playing on the viol.
The Beardhead under the bridgetower babbles
and the knight, whose face is a copper rose
from near wall steps across the lane into another
Then, the Czech Nobles' executed heads
(some in practiced falsettos)
above Týn Cathedral intone the five-part Mass
by Kryštof Harant of Polžice and Bezdružice
on the theme "Dolorosi Martyr Fieri Tormenti"
and as the music thaws and warms
the midnight sun radiates, effigy of virtue
and the verdigris cockerel beats his wings.
Not even littleknown, apparently
(and least of all by culture apparatchiks,
for there is no such notion, comrade
as singing at night now is there)
is that by night, when stars start dropping off
over Prague still come fluttering heraldic beasts:
dragon and griffin, unicorn, lion, swan
also the ironclad's wingéd turnshoe..
If only an arm were added thereto,
wielding a sword
upon which stood written:
"Foes of Bohemia all beheaded be!"


2000

  Pod záštitou Knihovny M J Sychry ve Žďáře nad Sázavou, proběhla první komemorativní výstava tvorby JK
Staroslovanská mše v podání žďárského souboru Musica Sarensis
Premiéra výtvarných děl (ukázka zde)

·         Reportáž České Televize RealMedia 20kbps zde

·         Report by Radio Prague - in Real Audio here

Periplum, družstvo nakladatelů vydalo za štědrého sponsorství 'Království' sdružených severomoravských obcí
Bestiář Jana Křesadla“, stolní kalendář vybraných maleb na rok 2000.


(ukázky zde)


 1992

 webová streamingová úprava besedy v literárním klubu Viola, říjen 1992.
Originál záznamu pro Památník Národního Písemnictví zhotovil Petr Kotyk.

 

     

ViolaQ.wmv  1:39'34"  60MB       

 zleva: Viktor Šlajchrt, Jan Křesadlo, (Ivo Železný), Petr A Bílek 

back to index