Musica Sarensis

An amateur choir under the auspices of the Introductory School of Arts in the town of Zdar nad Sazavou, central Moravia.

The choir began as a female sextet, all former members of the children's choir Zdaracek.
These were later joined by the male voice component.
The choir has been together in its present form since 1994.

During its five year history the choir has each year participated in international choir contests, and by 2000 had gained one bronze, two silver, and two gold medals.
Performances range through Germany, Italy, The Netherlands, Belgium and Slovakia.
To commemorate its five year anniversary, a profile CD was published.

In terms of reportoire, the choir inclines toward church music, spirituals, and arrangements of traditional folk songs and popular music.

Conductor

Jiří Libra

Komorní amatérský sbor ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou (odkud odvozuje svůj název).

Základem sboru se stal dívčí sextet bývalých členek dětského sboru Žďáráček.
K nim se později připojila mužská složka.
V současné podobě existuje tento kolektiv od roku 1994.

Sbor se v průběhu pětileté činnosti zúčastňoval každoročně mezinárodních sborových soutěží, z nichž si do roka 2000 přivezl bronzovou, dvě stříbrné a dvě zlaté medaile.

Účinkoval v SRN, Itálii, Holandsku, Belgii a na Slovensku.
K pátému výročí své činnosti natočil profilové CD.

Repertoár sboru je zaměřen na chrámovou hudbu, spirituály, úpravy lidových písní a populární hudbu.

Soprano

Petra Procházková
Jana Novotná
Eva Stárková

Alto

Petra Nedvědová
Iveta Blažíčková
Jana Zemenová
Jiřina Heroldová
Nikola Dvořáková

Tenor

František Dvořák
Oldřich Růžička
Leoš Drahotský
Václav Pinkava*

Bass

František Dvořák
Radim Dvořák
Vladimír Svatoš

* uvedené složení sboru je dle nahrávky MISSA GLAGOLITICA dne 18.6.2000 v kapli Sv.Barbory, Žďár nad Sázavou.
Natáčel Český rozhlas, Brno.