Musica Sarensis

An amateur choir under the auspices of the Introductory School of Arts in the town of Žďár nad Sázavou, central Moravia.

The choir began as a female sextet, all former members of the children's choir Žďáráček.
These were  joined by the male contingent. 

The choir has been together since 1994, following the retirement of its founder choirmaster Jiří Libra, under the lead of Radim Dvořák.

During its history the choir has each year participated in international choir contests, and has won many awards including several first prizes.

In terms of reportoire, the choir inclines toward church music, spirituals, and arrangements of traditional folk songs and popular music.

Conductor

Radim Dvořák Komorní amatérský sbor ZUš ze Žďáru nad Sázavou (odkud odvozuje svůj název).

Základem sboru se stal dívčí sextet bývalých členek dětského sboru Žďáráček. K nim se později připojila mužská složka.

Kolektiv pod tímto jménem existuje od roku 1994, po odchodu jeho zakladatele, sbormistra Jiřího Libry do důchodu se vedení ujal Radim Dvořák.

Sbor se v průběhu své činnosti zúčastňuje každoročně mezinárodních sborových soutěží, z nichž si přivezl řadu ocenění a uznání včetně zlatých medailí.

Repertoár sboru je zaměřen na chrámovou hudbu, spirituály, úpravy lidových písní a populární hudbu.

Soprano

Eva Sobotková
Jana Novotná

Alto

Nikola Hasse 
Iveta Blažíčková
Hana Štěchová Jana Apolinová

Tenor

František Fojtík

Bass

Jakub Ptáček Standa šmerda
Vladimír Svatoš

* uvedené složení sboru je dle nahrávky cyklu Antonína Tučapského „Zpíváno z dálky“ 
dne 10.XII.2006 v kapli Sv.Barbory, Žďár nad Sázavou.
Natáčel Petr Stejskal.