TRANSLATIONS
Překlady

Poetry
The Purple Anachorete
Short stories

A bilingual edition of the author's award-winning first novel 'GraveLarks' is now available in hardback:

Nakladatelství Maťa vydalo Křesadlův první román Mrchopěvci, cena Egona Hostovského 1984. Toto třetí vydání, poprvé v pevné vazbě. nabízí v jednom svazku i anglický překlad, poprvé vůbec.

Josef Škvorecký v r 1987 napsal anglicky:
'Podle mne jde o jedno z nejvíce originálních, šokujících, pravdivých a umělecky strhujících děl soudobé české beletrie. Má hloubku, ironii, humor a navíc - a to je v dnešní literatuře vzácností - prozrazuje sečtělého autora, který navzdory šířce i hloubce svých vědomostí zůstává bystrým pozorovatelem skutečných lidí ve skutečném životě. Je neobvyklé setkat se v beletrii kteréhokoli národa s takovým popisem stalinistických padesátých let, s popisem, který je takto svěží, ostrý, roztomile cynický a trefný .. nezatížen sentimentální vážností. Je to výborné čtení i pro ty, které nezajímá politická kulisa před kterou se mrazivě hrůzný děj odehrává. Myslím, že anglické vydání tohoto románu by bylo pro skutečného znalce literatury doslova objevem.'

ISBN 80-86013-81-2
available at
www.kosmas.cz
and listed at
www.barnesandnoble.com
and
www.amazon.com
reviewed here by:
Milan Kocourek

The author's prizewinning first novel GraveLarks has been published by the Maťa publishing house. This bilingual edition in hardback is the third edition in Czech and first in English. Originally published by 68 publishers in Toronto.

In 1987 Josef Skvorecky wrote:
..."I consider [this book] to be one of the most original, shocking, truthful and artistically very interesting works of contemporary Czech fiction. It is profound, ironic, witty and - what is rare in today's writing - it betrays a learned author, who, in spite of the width and depth of his knowledge, has remained an acute observer of real life and real people. It is not often that one finds, in fiction of any nation, a portrayal of the Stalinist fifties that has been executed with so much freshness, incisiveness, charming cynicism, accuracy... it is also devoid of any sentimental seriousness and it makes excellent reading even for those who are not interested in the political background against which the macabre story is played out. I think that an English-language publication of this novel would be regarded by those who know what literature is all about as a discovery."

Ilustrátorem knihy je autorův
Oscarem-ověnčený syn Jan Pinkava

Například v této ilustraci je něco ukryto mezi stromy a mračny...

The book is illustrated by the author's Oscar-winning son Jan Pinkava

In this illustration, see if you can spot anything in the trees and skyline...

Jan Křesadlo: Die Aassänger (Mrchopěvci)
"Der Roman wurde Anfang der achtziger Jahre von Josef Škvorecký in Toronto entdeckt und 1984 herausgegeben, danach er-schien er 1990 in der vierten Nummer der Zeitschrift Bestseller in Prag. Jan Křesadlo verarbeitete darin (wie auch in vielen anderen Büchern) seine fachlichen Erfahrungen - in Prag arbeitete er als Psychologe in einer sexualpathologischen Ambulanz. In diesem Panoptikum aus den fünfziger Jahren spiegelt das Verhalten sexualgestörter Menschen die Perversität der Zeit des Totalitarismus wieder. 
Illustriert von Jan Pinkava. gebunden, zweisprachige Ausgabe engl.-tschech., ca. 260 S."

GraveLarks (Ch.VI)

Literatura na Świecie: Ścierwopiewcy (fragmenty)

BARŠUNASTE Priče ~ Jedno jutro i večer u životu Cypriána Belve

back to index