Status in nativitate DNI MCMXCIV
stav k Narození Páně 1994

Reportáž Zuzany Šmídové - Český Rozhlas (Real Audio)

Jan Křesadlo fecit - cum filiis 30.12.94 - vytvořil Jan Křesadlo se svými syny
Hudební úryvek notace je refrén z anglické koledy Good tidings we bring, to you and your king...

Nástěnná malba znázorňuje rodinnou sešlost v novém bydlišti nejstaršího syna v Bohdalci čp7 na Ždársku.
Zleva novomanželé snacha Kay a syn Jan, tchán Antonín Kříž, (černě, přičemž zemřel 27.2.1995), manželka Eva ...
... syn Pavel (tehdejší zaměstnanec japonské firmy, který krátce předtím trefil otce do nosu vlašským ořechem), ...
... autor - ve své oblíbené psí karikatuře (černě, přičemž zemřel 13.8.1995),
na pseudo-pardálím hřbetě syna Václava jeho děti George, Eleanor, Anna, a manželka Janet, ...
"ňifňafující" dcera Eva, její syn 'brouk' Marek a vždy klidný partner Ron,...
kocour "Catalogue" (mimo záběr pak psi Dastardley a Muttley)

Sklepní malba byla mírně poškozena bahnitou vodou při záplavě roku 1999, tento snímek z července 2000