Ale pak...

(Jan Křesadlo: Dvacet snů, Host, Brno 1992)

Objevem mezi knihami, které jsem v poslední době četl, mně byla nenápadná knížka Jana Křesadla Dvacet snů. Křesadlo patří k méně známým autorům, kteří psali v exilu. Dvacet snů vyšlo již před nějakým časem, v originální grafické úpravě, na které se podíleli Jan Zuziak a Boris Mysliveček. Dvacet snů je kniha přesto nenápadná a ve své nenápadnosti kniha poměrně neznámá a skrytá.

Než se ke mně tato kniha dostala, znal jsem již sbírku snů sestavenou Ivanem Divišem v knize Noc, nebudeš se báti (Melantrich, Praha 1991). Diviš tam uvádí přes dvě stovky snů, ale jako by se chtěl se snem poměřovat a zároveň mu jaksi nedůvěřuje – třídí sny podle obsahu do kategorií, a mně se zdá, že to jsou kategorie vnější. Křesadlovy sny jako by vznikaly ve chvílích, kdy je člověk unaven svou cestou, situací, v nejistotě nad věcmi ve svém okolí zamhouří na chvilku oči.

C. G. jung říká, že člověk, lidé, národy a kultury se stávají vnitřně prázdnými a nepravdivými tehdy, když se z nějakých důvodů odchýlí od svého skutečného vnitřního vývoje a resignují na úkoly, které před ně logika jejich existence staví. Jednou z cest, jakou se potřeby vývoje připomínají jsou v případě člověka sny. Ale abych nedělal ze snů něco příliš angažovaného: někdy se jen tak zdají.

Křesadlo toto všechno ví, a jistě i mnoho dalšího o tom, a zapisuje sny překvapující jasnosti. Díky své životní dráze (viz např. informace z obálky románu Fuga Trium, Host 1990) přistupuje ke snům poučeně. A sestavuje kolekci dvaceti z nich.

Sen č. X.: Mnohá díla o naší minulosti neříkají ani tolik jako krátký záznam jednoho snu. Tu je dobře vidět, jak sen nachází stručný, jistý výraz, s břitkostí a lakoničností jindy málo vídanou.

Nebo sny odrážející nemístné a přepjaté („reformní“) poměry a nálady v katolické církvi:

„Podivuhodně moderní,“ pravil Novák. „Pokrokové. novodobé křesťanství. Bravo, bravo! Farář Jurenda je pokrokový ekumenický křesťan.“

Nyní se rozezněly varhany. Nad jemným doprovodem se ozývalo hlasité kukání.

Novák mě vzal nadšeně za loket. „Slyšíš – pokrokový rejstřík – blíž k přírodě a tím k Bohu...“ (sen IX.)

„Začali jsme se s Novákem tlačit dovnitř, ale nemohli jsme dobře projít. Tu Novák vytáhl jakousi tenkou knížku a otevřel ji do obličeje nějakému pořadateli. „Vatikánský diplomatický pas,“ prohodil Novák pyšně na vysvětlenou.“ (Sen XVIII)

Objeví se také několik historických postav. Sokrates, Stalin, Dubček, vatikánský prelát z XV. století; Ladislav Klíma nám tu o snu řekne: „...pozorujeme, alespoň ve bdělém stavu, že většina věcí se v tomto fenomenálním světě děje zákonitě – a tak tím můžeme – hrubě empiricky – ustanovit rozdíl mezi bděním a snem.“ (sen XIX)

Křesadlo ví o svobodě, která je člověku a světu dána, a které jsou sny pomůckou, ne sice zanedbatelnou, ale jen pomůckou. Svěřuje se se svými sny přátelským způsobem. V jeho společnosti je možné sdílet vážnost i veselí. Vypráví prostým a jednoduchým stylem, se samozřejmostí mluví o obrazech, jež mají očistný význam. A ví zároveň, že jeho psaní zase tolik neznamená. Vždyť: „Ale pak si to známý rozebral...“

Zdeněk Mitáček (z Jihovýchodní pošty ´94)