Roč. IX. č. 34 EMPATIA BULLETIN Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v Slovenskej republike a Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu Slúži na komunikáciu a informovanie o formách práce, úspechoch i ťažkostiach na ceste pomoci človeku v náročných životných situáciách NIELEN PRE ODBORNÍKOV Číslo 4 december 2002 Bratislava


PREČÍTALI SME: Jan Křesadlo: Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie (Zejména vzhledem k tzv. duševním poruchám a psycho-logickým problémům) Periplum, Olomouc 2001, 198 strán

 

Jan Křesadlo, vlastným menom PhDr. Václav Pinkava, CSc. (1926-1995), bol básnikom, prozaikom, prekladateľom, matematickým logikom, publicistom, ilustrátorom a hudobným skladateľom, no predovšetkým bol mimoriadne erudovaným klinickým psychológom. Od polovice 50-tych rokov pôsobil v ambulancii pre sexuálne deviácie pri psychiatrickej klinike na Karlovej univerzite, neskôr aj na Katedre psychológie Lekár-skej fakulty KU. Na základe etológie a teórie logických sietí vytvoril teóriu sexuálnych deviácií. V roku 1968 emigroval a dlhé roky pôsobil ako psychológ vo Veľkej Británii. V knihe Průvodce..., ktorú J. Křesadlo písal v posledných mesiacoch pred smrťou a ktorá, žiaľ, zostala nedokončená, chcel čitateľom pomôcť prístupnou formou utriediť poznatky spojené s tzv. vedou o duši, kde ešte stále často vládne „výkladová ľubovôľa“, preto aj výstižne nazval stav v súčasnej psychológii a psychiatrii džungľou. Urobil to nanajvýš fundovane a popularizačne, avšak zásadne vystríhal pred zjednodušovaním a skresľovaním práve v tejto vedeckej oblasti. Kniha je brilantne napísaná, prehľadne usporiadaná, zároveň zábavná aj vtipná. Obsahuje veľa informácií a cenných postrehov. Napokon výsostne odborné práce z psychológie a logiky autor publikoval doma i v zahraničí (USA, Veľká Británia, Poľsko, Maďarsko). V popredí autorovho záujmu sú tzv. duševné anomálie a nervové poruchy. Ich charakteristike venoval prvú časť publikácie, ktorú nazval Základná orientácia v teréne. Bez toho, aby čitateľa príliš zaťažoval odbornou terminológiou, sústredil sa na základné psychické poruchy: neurózy, psychózy a psychopatie. V závere tejto časti sa ešte veľmi stručne zmienil o podstatných znakoch oligofrénie (slabomyseľnosti) a o vývoji testovacích postupov pri meraní inteligencie. Druhá časť Křesadlovej publikácie sa mala zaoberať exkurziou do názorovej džungle súčasnej psychológie a psychiatrie. Pre predčasnú autorovu smrť zostala len sľubným predsavzatím. Dodajme ešte, že kniha je veľmi starostlivo zredigovaná a vybavená vecným a menným registrom.

Raisa Kopsová